Dr Masy Nadine
NKO - ORL
Warande 95
1500 Halle

 

Dr

Masy Nadine

Delabie Geert
NKO - ORL
Warande 95
1500 Halle

Dr. Delabie Geert
NKO - ORL
Warande 95
1500 Halle

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op onze website...

De diagnosetechnieken en de behandeling in het gebied van neus keel en oorziekten kenden de laatste jaren een ware revolutie.
De otorhinolaryngologie en hoofd- en halschirurgie omvat vandaag verschillende domeinen en subspecialismen,zoals otologie, rhinologie (waaronder inflammatoire en allergische aandoeningen) , hoofd- en halschirurgie, foniatrie of revalidatie van het gehoor of het spraakvermogen.

De NKO-geneeskunde blijft een specialisme dat niet erg veel media-aandacht krijgt, en dat niet altijd goed gekend is bij het publiek.
Nochtans kunnen we, als neus- keel- en oorarts, de patiënt helpen van diagnose tot medische of chirurgische behandeling

Het gaat hier om een vrij algemene discipline die zowel geneeskunde als chirurgie omvat, met heel wat verbanden met andere
specialismen zoals pneumologie,allergologie, pediatrie, radiotherapie,oncologie, en oftalmologie.

De relaties met het huisartsenkorps zijn eveneens goed.

Het specialisme volgt – ook in zijn relatie met andere specialisaties – steeds vaker een orgaanlogica.
NKO-artsen zijn steeds vaker in staat om een maximaal aantal aandoeningen aan één orgaan te genezen.

Voor het oor beschikken we over een waaier van chirurgische mogelijkheden, van de behandeling met buisjes, tot een oto-neurochirurgische verbinding, met de hulp dan van een neurochirurg.
Rhinologische ingrepen kunnen zowel functioneel, esthetisch of endoscopisch zijn.

Voor de keel zijn er zowel technieken beschikbaar voor kleine ingrepen (bv. amandelen) als voor grotere ingrepen. Een keelchirurg die aan recontructieve chirurgie doet zal op zijn beurt een beroep doen op een herstellend plastisch chirurg.
We roepen de hulp in van de specifieke medische partners die we nodig hebben.
De NKO-geneeskunde wordt ook dus steeds meer neurochirurgisch, esthetisch en reconstructief.


Samenwerking met paramedici ...

De NKO-artsen werken ook vaak samen met paramedici, logopedisten en audiologen, die op hun beurt een steeds uitgebreider takenpakket krijgen.
Dat is nog een evolutie van ons specialisme. Een audioloog die vroeger alleen gehoortesten uitvoerde,moet vandaag een veel grotere variëteit aan elektrofysiologische tests (oto-akoestische emissies, evoked potentials) beheersen.

Dat geldt ook voor de logopedist. Vroeger leerden ze vooral mensen opnieuw praten die een laryngectomie ondergaan hadden.Tot hun takenpakket behoort nu ook de opvolging van patiënten die radiochemotherapie gekregen hebben, de revalidatie van personen die een fonetisch implantaat kregen, en de behandeling en opvolging van patiënten met dysfagie en CVA’s.

 

De evolutie van de allergologie...

 

De laatste jaren heeft de allergologie zich flink ontwikkeld en door de immunotherapie met de verschillende desensibilisatietechnieken hebben we de evolutie van de allergie doen afremmen. Door blokkerende antistoffen te stimuleren bij de patiënt kunnen we ook de evolutie naar asthma vermijden.

NKO-artsen hebben dus ook een goede samenwerking met de pneumologen want neus en longen hangen samen.

 

FR

 

 

 

© 2011 - NKO-ORL-ENT Copyright Masy Nadine
All rights reserved